အာဖရိကတိုက် မိုဇမ်ဘစ်နိုင်ငံ Sena [Mozambique]
ဟယ်လို၊ ကြိုဆိုပါတယ်။ သင်ကြားရတော့မယ့်အရာတွေဟာ သင်ကြားသိရမည့် အရေးကြီးဆုံးသော စကားလုံးများ ဖြစ်တယ်။ ထိုအရာဟာ လူတိုင်းအတွက် သတင်းကောင်းဖြစ်တယ်။

ဘာသာစကားဖြင့် အစီအစဉ်များ Chisena-Chichewa


Jesus Story
 45 မိနစ်
ဘဝနှင့်ဆိုင်သော နုတ်ကပတ်တော်
 21 မိနစ်