अफ्रिका मोजाम्बिक Sena [Mozambique]
नमस्ते! स्वागत छ। तपाई सबैभन्दा महत्वपुर्ण वचनहरु सुन्न जादै हुनुहुन्छ । यो सबैको लागि अशल खबर हो ।

Chisena-Chichewa मा कार्यक्रमहरू


Jesus Story
 45 मिनेट
जीवनका शब्दहरू
 21 मिनेट