Afrika Msumbiji Sena [Mozambique]
Habari! Karibu. Unachokaribia kusikia ni baadhi ya maneno muhimu sana utakayowahi kusikia. Ni habari njema kwa kila mtu.

Programu katika Chisena-Chichewa


Jesus Story
 45 min
Maneno ya Maisha
 21 min