ทวีปแอฟริกา โมซัมบิก Sena [Mozambique]
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Chisena-Chichewa


Jesus Story
 45 นาที
พระคำแห่งชีวิต
 21 นาที