Châu Phi Mozambique Sena
Xin chào! Chào mừng bạn. Những gì bạn sẽ lắng nghe sau đây là những lời quan trọng nhất. Nó là tin lành cho tất cả mọi người.

Chương trinh bằng Chisena-Chichewa


Jesus Story
 45 phút
Lời sự sống
 21 phút