Ola! Benvido. O que estás a piques de escoitar son algunhas das palabras máis importantes que escoitarás. É unha boa noticia para todos.

Programas en Thai, Southern


Creation to Christ ()
Duración
 59 min
Fear of Evil Spirits, How the Christian lives ()
Duración
 58 min
Why Did Jesus Die?, Life after Death ()
Duración
 59 min
Life of Christ 1 ()
Duración
 58 min
Life of Christ 2 ()
Duración
 58 min
Palabras de Vida 1 ()
Duración
 35 min
Palabras de Vida 2, Believing in God ()
Duración
 59 min
Palabras de Vida 3, Questions and Answers ()
Duración
 59 min
Palabras de Vida 4, Jesus Died for Us ()
Duración
 61 min
The Book of James; Epistle to Ephesians ()
Duración
 59 min
 Outros recursos:
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Jesus Film Project