Zdravo! Dobrodošli. Ono što ćete sada čuti neke su od najvažnijih riječi koje ćete ikada čuti. To je dobra vijest za sve.

Programi u Thai, Southern


Creation to Christ ()
Trajanje
 59 min
Fear of Evil Spirits, How the Christian lives ()
Trajanje
 58 min
Why Did Jesus Die?, Life after Death ()
Trajanje
 59 min
Life of Christ 1 ()
Trajanje
 58 min
Life of Christ 2 ()
Trajanje
 58 min
Riječi života 1 ()
Trajanje
 35 min
Riječi života 2, Believing in God ()
Trajanje
 59 min
Riječi života 3, Questions and Answers ()
Trajanje
 59 min
Riječi života 4, Jesus Died for Us ()
Trajanje
 61 min
The Book of James; Epistle to Ephesians ()
Trajanje
 59 min
 Ostali izvori:
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Jesus Film Project