ဟယ်လို၊ ကြိုဆိုပါတယ်။ သင်ကြားရတော့မယ့်အရာတွေဟာ သင်ကြားသိရမည့် အရေးကြီးဆုံးသော စကားလုံးများ ဖြစ်တယ်။ ထိုအရာဟာ လူတိုင်းအတွက် သတင်းကောင်းဖြစ်တယ်။

ဘာသာစကားဖြင့် အစီအစဉ်များ Thai, Southern


Creation to Christ ()
ကြာမြင့်ချိန်
 59 မိနစ်
Fear of Evil Spirits, How the Christian lives ()
ကြာမြင့်ချိန်
 58 မိနစ်
Why Did Jesus Die?, Life after Death ()
ကြာမြင့်ချိန်
 59 မိနစ်
Life of Christ 1 ()
ကြာမြင့်ချိန်
 58 မိနစ်
Life of Christ 2 ()
ကြာမြင့်ချိန်
 58 မိနစ်
ဘဝနှင့်ဆိုင်သော နုတ်ကပတ်တော် 1 ()
ကြာမြင့်ချိန်
 35 မိနစ်
ဘဝနှင့်ဆိုင်သော နုတ်ကပတ်တော် 2, Believing in God ()
ကြာမြင့်ချိန်
 59 မိနစ်
ဘဝနှင့်ဆိုင်သော နုတ်ကပတ်တော် 3, Questions and Answers ()
ကြာမြင့်ချိန်
 59 မိနစ်
ဘဝနှင့်ဆိုင်သော နုတ်ကပတ်တော် 4, Jesus Died for Us ()
ကြာမြင့်ချိန်
 61 မိနစ်
The Book of James; Epistle to Ephesians ()
ကြာမြင့်ချိန်
 59 မိနစ်
 အခြားမှီငြိမ်းစရာများ၊ အမှီအငြမ်းမျာ:
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Jesus Film Project