नमस्कार! स्वागत आहे. तुम्ही जे ऐकणार आहात ते काही महत्त्वाचे शब्द आहेत जे तुम्ही कधीही ऐकाल. प्रत्येकासाठी चांगली बातमी आहे.

Thai, Southern मधील कार्यक्रम


Creation to Christ
कालावधी
 59 मि
Fear of Evil Spirits, How the Christian lives
कालावधी
 58 मि
Why Did Jesus Die?, Life after Death
कालावधी
 59 मि
Life of Christ 1
कालावधी
 58 मि
Life of Christ 2
कालावधी
 58 मि
जीवनाचे शब्द 1
कालावधी
 35 मि
जीवनाचे शब्द 2, Believing in God
कालावधी
 59 मि
जीवनाचे शब्द 3, Questions and Answers
कालावधी
 59 मि
जीवनाचे शब्द 4, Jesus Died for Us
कालावधी
 61 मि
The Book of James; Epistle to Ephesians
कालावधी
 59 मि
 इतर संसाधने:
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Jesus Film Project