ทวีปแอฟริกา ประเทศแชด Kenga
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Kenga: Bidjir


พระคำแห่งชีวิต
 39 นาที