هندوستان آسیا
سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

برنامه‌ها به زبان ... Korku: Mawasi


Aari Mandi
 35 دقيقة
Banchatinuga Kora
 56 دقيقة
Iya Asha
 57 دقيقة