ทวีปเอเซีย ประเทศอินเดีย Ladakhi
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Ladakhi: Leh


གག༌ཟཟག༌གགི༌ སསས༌ཆ༌།
 92 นาที
มาระโก
 163 นาที
རོམ༌པའེ༌ སྤེ༌ཆ༌།
 119 นาที
ཨེ༌ཕེ༌སུས༌སི༌ ཆོས༌ཚོགས༌ལ༌ པ༌འུ༌ལུའི༌ ཕྱག༌བྲིས༌།
 41 นาที
ཕི༌ལིབ༌བི༌ ཆོས༌ཚོགས༌ལ༌ པ༌འུ༌ལུའི༌ ཕྱག༌བྲིས༌།
 30 นาที
ཀོ༌ལོ༌སིའི༌ ཆོས༌ཚོགས༌ལ༌ པ༌འུ༌ལུའི༌ ཕྱག༌བྲིས༌།
 28 นาที
ཐེ༌ས༌ལོ༌ནི༌ཀ༌ 1།
 24 นาที
ཐེ༌ས༌ལོ༌ནི༌ཀ༌ 2།
 15 นาที
ཏི༌མོ༌ཐི༌ 1།
 32 นาที
ཏི༌མོ༌ཐི༌ 2།
 23 นาที
ཏི༌ཏུས༌།
 16 นาที
ཕི༌ལི༌མོན༌།
 7 นาที
ཨིབ༌རི༌པའེ༌ སྤེ༌ཆ༌།
 88 นาที
ཡ༌ཀོབ༌བི༌ ཆོགས༌ནེ༌ ཕྱག༌བྲིས༌།
 31 นาที
པི༌ཏྲར༌ 1།
 31 นาที
པི༌ཏྲར༌ 2།
 22 นาที
ཡོ༌ཧཱ༌ནན༌ 1།
 32 นาที
ཡོ༌ཧཱ༌ནན༌ 2།
 5 นาที
ཡོ༌ཧཱ༌ནན༌ 3།
 5 นาที
ཡ༌དཱ༌།
 10 นาที