Asya India Ladakhi
Maligayang pagbati! Ang inyong mapapakinggan ay ilan sa mga pinakamahahalagang salita na iyong maririnig. Ito ay Mabuting Balita para sa bawat isa.

Mga Palatuntunan sa Ladakhi: Leh


གག༌ཟཟག༌གགི༌ སསས༌ཆ༌།
 92 minuto
Marcos
 163 minuto
རོམ༌པའེ༌ སྤེ༌ཆ༌།
 119 minuto
ཨེ༌ཕེ༌སུས༌སི༌ ཆོས༌ཚོགས༌ལ༌ པ༌འུ༌ལུའི༌ ཕྱག༌བྲིས༌།
 41 minuto
ཕི༌ལིབ༌བི༌ ཆོས༌ཚོགས༌ལ༌ པ༌འུ༌ལུའི༌ ཕྱག༌བྲིས༌།
 30 minuto
ཀོ༌ལོ༌སིའི༌ ཆོས༌ཚོགས༌ལ༌ པ༌འུ༌ལུའི༌ ཕྱག༌བྲིས༌།
 28 minuto
ཐེ༌ས༌ལོ༌ནི༌ཀ༌ 1།
 24 minuto
ཐེ༌ས༌ལོ༌ནི༌ཀ༌ 2།
 15 minuto
ཏི༌མོ༌ཐི༌ 1།
 32 minuto
ཏི༌མོ༌ཐི༌ 2།
 23 minuto
ཏི༌ཏུས༌།
 16 minuto
ཕི༌ལི༌མོན༌།
 7 minuto
ཨིབ༌རི༌པའེ༌ སྤེ༌ཆ༌།
 88 minuto
ཡ༌ཀོབ༌བི༌ ཆོགས༌ནེ༌ ཕྱག༌བྲིས༌།
 31 minuto
པི༌ཏྲར༌ 1།
 31 minuto
པི༌ཏྲར༌ 2།
 22 minuto
ཡོ༌ཧཱ༌ནན༌ 1།
 32 minuto
ཡོ༌ཧཱ༌ནན༌ 2།
 5 minuto
ཡོ༌ཧཱ༌ནན༌ 3།
 5 minuto
ཡ༌དཱ༌།
 10 minuto