ทวีปแอฟริกา สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

Kikalanga กลุ่มภาษา

Bakalanga


รายการในภาษา Kikalanga


พระคำแห่งชีวิต 2
 41 นาที