آفریقا گینه
سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

برنامه‌ها به زبان ... Limba, East: Northern


LLL 6 عیسی - معلم و شفا دهنده
 53 دقیقه
LLL 7 عیسی - خداوند و نجات دهنده
 55 دقیقه
Becoming a Friend of God
 61 دقیقه