अफ्रिका गिनी
नमस्ते! स्वागत छ। तपाई सबैभन्दा महत्वपुर्ण वचनहरु सुन्न जादै हुनुहुन्छ । यो सबैको लागि अशल खबर हो ।

Limba, East: Northern मा कार्यक्रमहरू


LLL 6 येशू - शिक्षक र निको पार्ने
 53 मिनेट
LLL 7 येशू - प्रभु र मुक्तिदाता
 55 मिनेट
Becoming a Friend of God
 61 मिनेट