Afrika Guinea
Habari! Karibu. Unachokaribia kusikia ni baadhi ya maneno muhimu sana utakayowahi kusikia. Ni habari njema kwa kila mtu.

Programu katika Limba, East: Northern


LLL 6 YESU - Mwalimu & Mponyaji
 53 min
LLL 7 YESU - Bwana na Mwokozi
 55 min
Becoming a Friend of God
 61 min