ทวีปแอฟริกา ประเทศกินี
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Limba, East: Northern


๖ พระเยซู - พระผู้สอน และ พระผู้รักษา
 53 นาที
พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด
 55 นาที
Becoming a Friend of God
 61 นาที