Châu Phi Guinea
Xin chào! Chào mừng bạn. Những gì bạn sẽ lắng nghe sau đây là những lời quan trọng nhất. Nó là tin lành cho tất cả mọi người.

Chương trinh bằng Limba, East: Northern


LLL 6 CHÚA GIÊ-XU - Giáo viên & Người chữa bệnh
 53 phút
LLL7 CHÚA GIÊ-XU - Chúa & Đấng cứu thế
 55 phút
Becoming a Friend of God
 61 phút