အာဖရိကတိုက် ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ
ဟယ်လို၊ ကြိုဆိုပါတယ်။ သင်ကြားရတော့မယ့်အရာတွေဟာ သင်ကြားသိရမည့် အရေးကြီးဆုံးသော စကားလုံးများ ဖြစ်တယ်။ ထိုအရာဟာ လူတိုင်းအတွက် သတင်းကောင်းဖြစ်တယ်။

Zande ဘာသာစကား အုပ်စု

Pazande: Sudan
Kinzadi


ဘာသာစကားဖြင့် အစီအစဉ်များ Zande


သတင်းကောင်း^
 34 မိနစ်
LLL 1 ဘုရားသခင်နှင့်အစပြုခြင်း
 49 မိနစ်
LLL 2 ဘုရားသခင်၏ ခွန်အားကြီးသောပုဂ္ဂိုလ်များ
 59 မိနစ်
LLL 3 ဘုရားသခင်အားဖြင့် အောင်နိုင်ခြင်း
 55 မိနစ်
LLL 4 ဘုရားသခင့် အစေခံများ
 56 မိနစ်
LLL 5 ဘုရားသခင်အတွက် စမ်းသပ်ခံခြင်း
 56 မိနစ်
LLL 6 ယေရှု - သွန်သင်သူနှင့် ကျန်းမာခြင်းအရှင်
 58 မိနစ်
LLL 7 ယေရှု - သခင်နှင့် ကယ်တင်ရှင်
 58 မိနစ်
LLL 8 သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ လုပ်ရပ်များ
 59 မိနစ်
ဘဝနှင့်ဆိုင်သော နုတ်ကပတ်တော် 2
 27 မိနစ်
ဘဝနှင့်ဆိုင်သော နုတ်ကပတ်တော် 3
 39 မိနစ်
ဘဝနှင့်ဆိုင်သော နုတ်ကပတ်တော် 4
 29 မိနစ်
ဘဝနှင့်ဆိုင်သော နုတ်ကပတ်တော် 5
 38 မိနစ်
AIDS
 55 မိနစ်