ทวีปแอฟริกา สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

Zande กลุ่มภาษา

Pazande: Sudan
Kinzadi


รายการในภาษา Zande


ข่าวประเสริฐ^
 34 นาที
เริ่มต้นกับพระเจ้า
 49 นาที
๒ ผู้ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
 59 นาที
๓ พระเจ้าช่วยให้เรามีชัย
 55 นาที
๔ ผู้ที่รับใช้พระเจ้า
 56 นาที
๕ การพิจารณาเพื่อพระเจ้า
 56 นาที
๖ พระเยซู - พระผู้สอน และ พระผู้รักษา
 58 นาที
พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด
 58 นาที
๘ การกระทำของพระวิญญาณบริสุทธิ์
 59 นาที
พระคำแห่งชีวิต 2
 27 นาที
พระคำแห่งชีวิต 3
 39 นาที
พระคำแห่งชีวิต 4
 29 นาที
พระคำแห่งชีวิต 5
 38 นาที
AIDS
 55 นาที