ทวีปแอฟริกา โมซัมบิก
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Xirima


เริ่มต้นกับพระเจ้า
 58 นาที
ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า
 57 นาที
ชัยชนะโดยพระเจ้า
 55 นาที
ผู้รับใช้ของพระเจ้า
 53 นาที
การทดสอบเพื่อพระเจ้า
 57 นาที
พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา
 56 นาที
พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด
 57 นาที
การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
 58 นาที