Afrika Kenya
Halo! Selamat datang. Apa yang akan Anda dengarkan adalah beberapa pesan terpenting yang belum pernah Anda dengar. Ini adalah kabar baik bagi setiap orang.

Program dalam Ilwana


Laaghû fai
 45 menit
Kud'abhîla na Wak'i
 29 menit
Daghaa Wak'i wa Nguvu
 31 menit
Ushindi Kûlûtîla Wak'i
 28 menit
Watumishyaa Wak'i
 28 menit
Mad'emwaa Wak'i
 27 menit
Yîsu ni Maalimu na Musanyisiisa
 85 menit
Yîsu ni B'wana na Mwookozi
 53 menit
Matendwaa Mooyo Mutakatifu
 36 menit