África Quênia
Olá! Bem vindo. Você está prestes a ouvir as palavras mais importantes de todos os tempos. São as boas novas para todos.

Programas em Ilwana


Laaghû fai
 45 min
Kud’abhîla na Wak’i
 29 min
Daghaa Wak’i wa Nguvu
 31 min
Ushindi Kûlûtîla Wak’i
 28 min
Watumishyaa Wak’i
 28 min
Mad’emwaa Wak’i
 27 min
Yîsu ni Maalimu na Musanyisiisa
 85 min
Yîsu ni B’wana na Mwookozi
 53 min
Matendwaa Mooyo Mutakatifu
 36 min