ทวีปแอฟริกา ประเทศเคนยา
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Ilwana


Laaghû fai
 45 นาที
Kud'abhîla na Wak'i
 29 นาที
Daghaa Wak'i wa Nguvu
 31 นาที
Ushindi Kûlûtîla Wak'i
 28 นาที
Watumishyaa Wak'i
 28 นาที
Mad'emwaa Wak'i
 27 นาที
Yîsu ni Maalimu na Musanyisiisa
 85 นาที
Yîsu ni B'wana na Mwookozi
 53 นาที
Matendwaa Mooyo Mutakatifu
 36 นาที