Africa Kenya
Maligayang pagbati! Ang inyong mapapakinggan ay ilan sa mga pinakamahahalagang salita na iyong maririnig. Ito ay Mabuting Balita para sa bawat isa.

Mga Palatuntunan sa Ilwana


Laaghû fai
 45 minuto
Kud'abhîla na Wak'i
 29 minuto
Daghaa Wak'i wa Nguvu
 31 minuto
Ushindi Kûlûtîla Wak'i
 28 minuto
Watumishyaa Wak'i
 28 minuto
Mad'emwaa Wak'i
 27 minuto
Yîsu ni Maalimu na Musanyisiisa
 85 minuto
Yîsu ni B'wana na Mwookozi
 53 minuto
Matendwaa Mooyo Mutakatifu
 36 minuto