Afrika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Poke
Habari! Karibu. Unachokaribia kusikia ni baadhi ya maneno muhimu sana utakayowahi kusikia. Ni habari njema kwa kila mtu.

Programu katika Topoke: Eastern


Mbolindo
 30 min
N° 1: Gepangelo a Iongia ongia
 32 min
N° 2: Ngombe Y'Iongia ongia
 40 min
N° 3: Olonga a ohia bw'Iongia ongia
 25 min
Buku 4
 26 min
N° 5: Omekama po J'Iongia ongia
 22 min
Yaasanei a mopalesi molene omoete baito batubu lin
 28 min
N° 7: Yesu Mokonji
 25 min
N° 8: Mesala me Moenda Molo
 39 min
Iongia-Ongia Elembe Age
 19 min