ทวีปแอฟริกา สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก Poke
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Topoke: Eastern


Mbolindo
 30 นาที
N° 1: Gepangelo a Iongia ongia
 32 นาที
N° 2: Ngombe Y'Iongia ongia
 40 นาที
N° 3: Olonga a ohia bw'Iongia ongia
 25 นาที
Buku 4
 26 นาที
N° 5: Omekama po J'Iongia ongia
 22 นาที
Yaasanei a mopalesi molene omoete baito batubu lin
 28 นาที
N° 7: Yesu Mokonji
 25 นาที
N° 8: Mesala me Moenda Molo
 39 นาที
Iongia-Ongia Elembe Age
 19 นาที