Châu Phi Cộng hòa Dân chủ Congo Poke
Xin chào! Chào mừng bạn. Những gì bạn sẽ lắng nghe sau đây là những lời quan trọng nhất. Nó là tin lành cho tất cả mọi người.

Chương trinh bằng Topoke: Eastern


Mbolindo
 30 phút
N° 1: Gepangelo a Iongia ongia
 32 phút
N° 2: Ngombe Y'Iongia ongia
 40 phút
N° 3: Olonga a ohia bw'Iongia ongia
 25 phút
Buku 4
 26 phút
N° 5: Omekama po J'Iongia ongia
 22 phút
Yaasanei a mopalesi molene omoete baito batubu lin
 28 phút
N° 7: Yesu Mokonji
 25 phút
N° 8: Mesala me Moenda Molo
 39 phút
Iongia-Ongia Elembe Age
 19 phút