नमस्कार! स्वागत आहे. तुम्ही जे ऐकणार आहात ते काही महत्त्वाचे शब्द आहेत जे तुम्ही कधीही ऐकाल. प्रत्येकासाठी चांगली बातमी आहे.

Mende: Kpa मधील कार्यक्रम


चांगली बातमी
कालावधी
 55 मि
LLL 1 देवापासून सुरुवात
कालावधी
 34 मि
LLL 2 देवाचे पराक्रमी पुरुष
कालावधी
 37 मि
LLL 4 देवाचे सेवक
कालावधी
 34 मि
LLL 5 देवासाठी चाचणीवर
कालावधी
 39 मि
LLL 6 येशू - शिक्षक आणि उपचार करणारा
कालावधी
 38 मि
LLL 7 येशू - प्रभु आणि तारणारा
कालावधी
 39 मि
LLL 8 पवित्र आत्म्याची कृत्ये
कालावधी
 41 मि