สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Mende: Kpa


ข่าวประเสริฐ
ความยาว
 55 นาที
เริ่มต้นกับพระเจ้า
ความยาว
 34 นาที
๒ ผู้ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
ความยาว
 37 นาที
๔ ผู้ที่รับใช้พระเจ้า
ความยาว
 34 นาที
๕ การพิจารณาเพื่อพระเจ้า
ความยาว
 39 นาที
๖ พระเยซู - พระผู้สอน และ พระผู้รักษา
ความยาว
 38 นาที
พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด
ความยาว
 39 นาที
๘ การกระทำของพระวิญญาณบริสุทธิ์
ความยาว
 41 นาที