اتیوپی آفریقا
سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

برنامه‌ها به زبان ... Bench


۱ شروع با خداوند
 64 دقيقة
۲ مردان نیرمند خداوند
 59 دقيقة
۳ پیروزی به واسطهٔ خداوند
 54 دقيقة
۴ خدمتگزاران خداوند
 50 دقيقة
۵ در محکمه بخاطر خداوند
 59 دقيقة
۶ عیسی مسیح- معلم و شفا دهنده
 55 دقيقة
۷ عیسی مسیح- سرور و نجات دهنده
 57 دقيقة
کلام زندگی 1
 55 دقيقة
کلام زندگی 2
 44 دقيقة
 منابع دیگر:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing