ทวีปแอฟริกา สาธารณรัฐเอธิโอเปีย
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Bench


เริ่มต้นกับพระเจ้า
 64 นาที
๒ ผู้ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
 59 นาที
๓ พระเจ้าช่วยให้เรามีชัย
 54 นาที
๔ ผู้ที่รับใช้พระเจ้า
 50 นาที
๕ การพิจารณาเพื่อพระเจ้า
 59 นาที
๖ พระเยซู - พระผู้สอน และ พระผู้รักษา
 55 นาที
พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด
 57 นาที
พระคำแห่งชีวิต 1
 55 นาที
พระคำแห่งชีวิต 2
 44 นาที
 สื่ออื่นๆ:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing