ဟယ်လို၊ ကြိုဆိုပါတယ်။ သင်ကြားရတော့မယ့်အရာတွေဟာ သင်ကြားသိရမည့် အရေးကြီးဆုံးသော စကားလုံးများ ဖြစ်တယ်။ ထိုအရာဟာ လူတိုင်းအတွက် သတင်းကောင်းဖြစ်တယ်။

ဘာသာစကားဖြင့် အစီအစဉ်များ Naga, Tangshang: Khemsing


သတင်းကောင်း
ကြာမြင့်ချိန်
 56 မိနစ်
ဘဝနှင့်ဆိုင်သော နုတ်ကပတ်တော်- Life in Christ
ကြာမြင့်ချိန်
 67 မိနစ်
ဘဝနှင့်ဆိုင်သော နုတ်ကပတ်တော်- Message of Hope
ကြာမြင့်ချိန်
 66 မိနစ်
 အခြားမှီငြိမ်းစရာများ၊ အမှီအငြမ်းမျာ:
Jesus Film Project
Jesus Film Project