آسیا نپال زبان نپالی (چند گویشی)
سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

برنامه‌ها به زبان ... Nepali: Bajurali


Alolon Ge Pemili Ana Minamina
 57 دقیقه
کلام زندگی
 56 دقیقه