ทวีปเอเซีย ประเทศเนปาล Nepali
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Nepali: Bajurali


Alolon Ge Pemili Ana Minamina
 57 นาที
พระคำแห่งชีวิต
 56 นาที