ทวีปแอฟริกา สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Banda, Mid-Southern: Yakpa


พระคำแห่งชีวิต w/ LINGALA
 1 นาที