ทวีปแอฟริกา ประเทศกาน่า Ntcham
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Ntcham: Ncanm


Words of Life
 37 นาที