ทวีปอเมริกา เอกวาดอร์
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

Quichua, Napo กลุ่มภาษา

Quichua: Santa Rosino


รายการในภาษา Quichua, Napo


ข่าวประเสริฐ
 41 นาที
เริ่มต้นกับพระเจ้า
 44 นาที
พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด
 38 นาที
พระคำแห่งชีวิต
 58 นาที