ทวีปอเมริกา ประเทศเปรู
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Quechua, Margos


เริ่มต้นกับพระเจ้า
 54 นาที
๒ ผู้ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
 55 นาที
๓ พระเจ้าช่วยให้เรามีชัย
 50 นาที
๔ ผู้ที่รับใช้พระเจ้า
 35 นาที
๖ พระเยซู - พระผู้สอน และ พระผู้รักษา
 37 นาที
๘ การกระทำของพระวิญญาณบริสุทธิ์
 58 นาที
Messages and Songs
 57 นาที