Châu Mỹ Peru
Xin chào! Chào mừng bạn. Những gì bạn sẽ lắng nghe sau đây là những lời quan trọng nhất. Nó là tin lành cho tất cả mọi người.

Chương trinh bằng Quechua, Margos


LLL 1 Bắt đầu với Đức Chúa Trời
 54 phút
LLL 2 Những người đàn ông hùng mạnh của ĐỨC CHÚA TRỜI
 55 phút
LLL 3 Chiến thắng nhờ Đức Chúa trời
 50 phút
LLL 4 Tôi tớ của Chúa
 35 phút
LLL 6 CHÚA GIÊ-XU - Giáo viên & Người chữa bệnh
 37 phút
LLL 8 Công việc của Đức Thánh Linh
 58 phút
Messages and Songs
 57 phút
 Các nguồn khác:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Scripture Earth
Scripture Earth