پرو آمریکای شمالی و جنوبی
سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

Quechua, Cuzco خانواده زبانی

Quechua, Cuzco: Caylloma


برنامه‌ها به زبان ... Quechua, Cuzco


کلام زندگی 1
 44 دقیقه
کلام زندگی 2
 44 دقیقه
 منابع دیگر:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing