အမေရိကတိုက် ပီရူးနိုင်ငံ
ဟယ်လို၊ ကြိုဆိုပါတယ်။ သင်ကြားရတော့မယ့်အရာတွေဟာ သင်ကြားသိရမည့် အရေးကြီးဆုံးသော စကားလုံးများ ဖြစ်တယ်။ ထိုအရာဟာ လူတိုင်းအတွက် သတင်းကောင်းဖြစ်တယ်။

Quechua, Cuzco ဘာသာစကား အုပ်စု

Quechua, Cuzco: Caylloma


ဘာသာစကားဖြင့် အစီအစဉ်များ Quechua, Cuzco


ဘဝနှင့်ဆိုင်သော နုတ်ကပတ်တော် 1
 44 မိနစ်
ဘဝနှင့်ဆိုင်သော နုတ်ကပတ်တော် 2
 44 မိနစ်