ทวีปอเมริกา ประเทศเปรู
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

Quechua, Cuzco กลุ่มภาษา

Quechua, Cuzco: Caylloma


รายการในภาษา Quechua, Cuzco


พระคำแห่งชีวิต 1
 44 นาที
พระคำแห่งชีวิต 2
 44 นาที