สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

Bora กลุ่มภาษา

Bora: Mirana


รายการในภาษา Bora


พระคำแห่งชีวิต
ความยาว
 28 นาที
 สื่ออื่นๆ:
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Scripture Earth
Scripture Earth