สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Masana: Wina


พระคำแห่งชีวิต w/ MASANA: Yagoua, etc ()
ความยาว
 45 นาที