سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

برنامه‌ها به زبان ... Masana: Wina


کلام زندگی w/ MASANA: Yagoua, etc
مدت زمان
 45 دقیقه