Zdravo! Dobrodošli. Ono što ćete čuti su neke od najvažnijih reči koje ćete ikada čuti. To je dobra vest za sve.

Programi u Masana: Wina


Reči života w/ MASANA: Yagoua, etc
Trajanje
 45 min