Xin chào! Chào mừng bạn. Những gì bạn sẽ lắng nghe sau đây là những lời quan trọng nhất. Nó là tin lành cho tất cả mọi người.

Chương trinh bằng Masana: Wina


Lời sự sống w/ MASANA: Yagoua, etc
Khoảng thời gian
 45 phút