چاد آفریقا
سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

Moundang خانواده زبانی

Mundang: Zasing
Moundeng
Mundang: Bibemi


برنامه‌ها به زبان ... Moundang


کلام زندگی 1
 23 دقيقة
Becoming a Friend of God
 24 دقيقة
Kingdom of God
 40 دقيقة
 منابع دیگر:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing