آفریقا چاد
سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

Moundang خانواده زبانی

Mundang: Zasing
Moundeng
Mundang: Bibemi


برنامه‌ها به زبان ... Moundang


کلام زندگی 1
 23 دقیقه
Becoming a Friend of God
 24 دقیقه
Kingdom of God
 40 دقیقه